Ο παρόντας ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ που εδρεύει στην πόλη της Αριδαίας, οδό ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 5 και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ. 066995401 - Δ.Ο.Υ. ΠΕΛΛΑΣ. Για λόγους απλότητας, η παρούσα πολιτική απορρήτου αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του παρόντα ιστότοπου ως "Εταιρεία" ή σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο («εμείς», «δικό μας», κλπ.), ενώ αναφέρεται στο άτομο που διαβάζει αυτήν την πολιτική απορρήτου σε δεύτερο ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο («εσείς», «δικό σας», κλπ).

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει και την Πολιτική Cookies ως ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο τμήμα της (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική»), με σκοπό να ενημερώσει εσάς που επισκέπτεστε τον ιστότοπο www.toy-land.gr (εφεξής «e-shop», «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), ή αγοράζετε από οποιοδήποτε κανάλι πώλησης της Εταιρείας (φυσικά καταστήματα, τηλεφωνικά ή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος), ή συμμετέχετε σε προωθητικές ή άλλες ενέργειές μας, ή κάνετε χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) μας, πως η Εταιρεία συλλέγει, διαχειρίζεται, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι τρόποι και τα μέσα βάσει των οποίων συλλέγουμε δεδομένα που μας παρέχετε όπως ενδεικτικά ο παρόντας ιστότοπος ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, θα περιγράφονται από την παρούσα πολιτική για λόγους απλότητας ως «συναλλαγές υπηρεσίας». Για παράδειγμα η χρήση του παρόντα ιστότοπου, η επικοινωνία σας μαζί μας μέσω e-mail και κοινωνικά δίκτυα αποτελούν «συναλλαγές υπηρεσίας». Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου σας. Οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο, βάσει της οποίας είναι δυνατό να ταυτοποιηθείτε, θα χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου όπως και όποτε είναι απαραίτητο. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα πολιτική απορρήτου για να διασφαλίσετε ότι συμφωνείτε με οποιεσδήποτε αλλαγές.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρείας μας υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας μας.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

Όταν προβαίνετε σε συναλλαγές υπηρεσίας μαζί μας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε ορισμένες ή όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Όνομα και επώνυμο

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

- Τηλεφωνικό νούμερο

- Ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, περιοχή, χώρα

- Οποιεσδήποτε άλλες ρητώς ζητηθείσες πληροφορίες ή ειδικές πληροφορίες που εσείς εις γνώσιν σας επιθυμείτε να μας παρέχετε που αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης σας και την παροχή υπηρεσιών από εμάς. Επιπλέον, ενώ χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να συλλεχθούν κάποιες ή όλες οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) - Γεωγραφική Τοποθεσία

- Τύπος προγράμματος περιήγησης (browser) και έκδοση

- Λειτουργικό σύστημα (OS)

- Πηγή παραπομπής (referrer)

- Ημερομηνία και ώρα των ενεργειών σας στον ιστότοπο

- Διάρκεια επισκέψεων, προβολές σελίδας, πλοήγηση στον ιστότοπο και άλλες σχετικές δραστηριότητες περιήγησης

Πότε συλλέγουμε τα παραπάνω δεδομένα;

Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που ακολουθούν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών υπηρεσίας με εμάς:

- Ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο μας

- Όταν αποστέλλετε μία φόρμα επικοινωνίας συμπληρωμένη εντός του ιστοτόπου

- Όταν πραγματοποιείτε παραγγελίες

Πώς διαχειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς για ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

- Για να εξυπηρετήσουμε τις παραγγελίες σας

- Για να σας εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα για απορίες ή δυσκολίες που αντιμετωπίζετε κατά την χρήση του ιστότοπού μας

- Για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας

- Για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης σας (User Experience)

- Για να ζητήσουμε αξιολόγηση για υπηρεσίες ή προϊόντα μας

- Για σκοπούς επιβολής ασφάλειας

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή διαρροή, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε, όπως, μεταξύ άλλων:

- Πρόσβαση στα δεδομένα σας από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και συνεργάτες* της Εταιρείας μας - Tακτική σάρωση κακόβουλων προγραμμάτων

- Kρυπτογράφηση Secure Socket Layer (SSL) της εταιρείας Let's Encrypt

- Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα πιστωτικών καρτών Οι εγχρήματες ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών γίνονται αποκλειστικά μέσω εγκεκριμένου και διεθνώς αναγνωρίσιμου παρόχου υπηρεσίας πύλης πληρωμών (Redirect στο ασφαλές περιβάλλον της VIVA Wallet) και τα στοιχεία συναλλαγής δεν αποθηκεύονται ή τίθονται υπό-επεξεργασία στους διακομιστές μας.

*Μόνο για θέματα διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας, εξυπηρέτησής σας και τεχνικής φύσεως ζητήματα ασφαλείας/συντήρησης ιστότοπου

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς. Παράλληλα δε, τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς έννομου συμφέροντος που συνίσταται στη νομική μας κάλυψη σε περίπτωση κάποιας διένεξης αναφορικά με τη σύμβαση πώλησης, την τήρηση του Λογαριασμού σας, την εμπορική μας πολιτική ή άλλη μεταξύ μας συναλλαγής, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα μπορούσε να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οικονομικά σας Δεδομένα δύναται η Εταιρείας μας να τα τηρήσει στα πλαίσια έννομης υποχρέωσής της για τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων της. Άλλα δεδομένα σας τα διατηρούμε μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους, ή όσα διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια της συγκατάθεσής σας, μέχρι να την άρετε, ή μέχρι να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από εμάς την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κλπ.

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Διατηρούμε το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε και δε συνδυάζονται πια με ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, επομένως διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αόριστο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια.

Αποκάλυψη σε τρίτους

Δεν πωλούμε, εμπορεύουμε ή μεταφέρουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν έχουμε τη ρητή άδειά σας ή αν απαιτείται από το νόμο. Αυτό δεν περιλαμβάνει συνεργάτες που φιλοξενούν τον ιστότοπο μας και άλλα μέρη που μας βοηθούν στη λειτουργία του ιστότοπου μας ή τη λειτουργία άλλων συστημάτων μας, στη διεξαγωγή της επιχείρησής μας ή στην εξυπηρέτηση των χρηστών μας, εφόσον τα μέρη συμφωνούν να διατηρήσουν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές. Εντούτοις, οι πληροφορίες που αφορούν μη προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε άλλα μέρη για μάρκετινγκ, διαφήμιση ή για άλλες χρήσεις

Σύνδεσμοι τρίτων μερών

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αυτοί μπορεί να είναι ή να μην είναι συμβαλλόμενοι με εμάς. Δεν ασκούμε και δεν είναι δυνατό να ασκήσουμε κανέναν έλεγχο σε οποιονδήποτε εξωτερικό ιστότοπο, επομένως κάνοντας κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο που οδηγεί στην επίσκεψή σας σε έναν εξωτερικό ιστότοπο θα έχει ως αποτέλεσμα αυτή η πολιτική απορρήτου να μην ισχύει πλέον. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχετε εκούσια ή ακούσια κατά την επίσκεψη σας στους εκάστοτε ιστότοπους.

Υπηρεσίες τρίτων

Ο ιστότοπος μας κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων παρόχων οι οποίοι ενδέχεται να ορίζουν cookies ή να συλλέγουν δεδομένα για εσάς όπως (αλλά όχι αποκλειστικά), τη διεύθυνση IP, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης, πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα ή άλλα είδη πληροφοριών. Οι τρίτοι πάροχοι δύναται να σας ταυτοποιήσουν μέσω επιπλέον δεδομένων που τους έχετε παράσχει εκούσια ή ακούσια κάνοντας χρήση των αποκλειστικών τους υπηρεσιών (για παράδειγμα Google, Bing, Facebook, κλπ). Εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε τις επίσημες πολιτικές των αντίστοιχων υπηρεσιών και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε μαζί τους κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας που αφορούν τα δεδομένα σας;

Έχετε, ανά πάσα στιγμή, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Αναλυτικά:

- Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα

- Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

- Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη

- Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας

- Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

- Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας

Πολιτική Cookies

Η πολιτική Cookie εξηγεί τι είναι τα cookies, πως χρησιμοποιούμε τα cookies, ποιες είναι οι επιλογές σας σχετικά με τα cookies και πού μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα cookies. Με τη χρήση αυτού του Site, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Τι είναι τα cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας από την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα. Τα Cookies συνήθως θυμούνται τις προσωπικές σας ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις ιστοσελίδας, όπως η επιθυμητή σας γλώσσα ή διεύθυνση. Αργότερα, όταν θα επισκεφθείτε ξανά την ίδια ιστοσελίδα, ο περιηγητής σας επιστρέφει αυτά τα αρχεία κειμένου σε αυτήν την ιστοσελίδα. Αυτό επιτρέπει στην ιστοσελίδα να προβάλλει πληροφορίες προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις σας. Τα Cookies μπορούν να αποθηκεύσουν πλήθος πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών σας (όπως το όνομα σας ή το e-mail σας). Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν μόνο αν το επιτρέψετε – οι ιστοσελίδες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν έχετε επιτρέψει, ή να έχουν πρόσβαση σε άλλα αρχεία στον υπολογιστή σας. Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις των cookies δεν είναι ορατές. Mπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας και να επιτρέψετε ή να μπλοκάρετε τα αιτήματα cookie, ή να διαγράψετε τα αποθηκευμένα cookie αφού κλείσετε τον περιηγητή.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχουμε στον ιστότοπο και για να διευκολύνουμε την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας, όπως η αναγνώριση πότε επιστρέψατε στον ιστότοπό μας και η αποφυγή της σύνδεσης εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη.

 

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Προσωρινά Cookies
Αυτά τα cookies διαγράφονται αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προσωρινών πληροφοριών, όπως πρόχειρες φόρμες κ.λπ.

Μόνιμα Cookies
Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ακόμα κι αν απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Οι ιστότοποι τα χρησιμοποιούν για την αποθήκευση πληροφοριών όπως το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, απαλλάσσοντάς σας από τη σύνδεση κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα μόνιμα cookies θα παραμείνουν στον υπολογιστή σας για μέρες, μήνες, ακόμη και χρόνια. Χρησιμοποιούμε μόνιμα cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα τις συνήθειες των χρηστών μας και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας σχετικά με τις ανάγκες σας. Αυτές οι πληροφορίες είναι ανώνυμες - δεν μπορούμε να προβάλουμε μεμονωμένα δεδομένα χρήστη.

Google Analytics
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και τα οποία επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες χρήσης σας δημιουργούνται από το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), το οποίο μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ. Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς και να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες για τη χρήση του ιστότοπου. Η Google θα διαθέσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, εάν της ζητηθεί νόμιμα να το πράξει ή εάν η Google έχει συμφωνήσει με τα τρίτα μέρη να επεξεργαστεί τις πληροφορίες. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP με άλλες πληροφορίες της Google Inc. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση αυτών των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το πρόγραμμα περιήγησής σας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου εάν το κάνετε αυτό. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, επιτρέπετε στην Google να επεξεργάζεται τα συλλεγμένα αρχεία για τους παραπάνω λόγους.

Απενεργοποίηση cookies

Απενεργοποιώντας τα cookies, αποφασίζετε να μην επιτρέψετε στα cookies να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας. Οι ρυθμίσεις των cookies μπορούν να διαχειριστούν στον περιηγητή (browser) σας. Για να βρείτε πληροφορίες στο πως να ρυθμίσετε τα cookies, επιλέξτε τον περιηγητή που χρησιμοποιείτε.

Chrome

Explorer

Opera

Firefox

Safari

Για να βρείτε περισσότερα σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου εμφάνισης των cookies που έχουν οριστεί και του τρόπου διαχείρισης και διαγραφής τους, επισκεφθείτε το http://www.allaboutcookies.org ή το https://www.youronlinechoices.com . Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση σας από το Google Analytics σε όλους τους ιστότοπους επισκεφθείτε το https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.