1. Εισαγωγή

Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://hophop.gr/ υπό τους όρους που παρουσιάζονται παρακάτω. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου της παρούσας σελίδας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση της ιστοσελίδας μας.

2. Αλλαγές - Τροποποιήσεις Όρων & Περιεχομένου

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιοούμε ή να ανανεώνουμε μονομερώς όρους των συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

3. Πληροφορίες εντός της ιστοσελίδας

Δεσμευόμαστε ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Τα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν σε μικρό βαθμό από την αντίστοιχη φωτογραφία τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Εμείς οφείλουμε να σας παρέχουμε την κατά το μέγιστο δυνατόν καλύτερη προσέγγιση στην πραγματική τους μορφή.

4. Περιορισμός ευθύνης

Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθυνόμαστε έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα δεν φέρουμε καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά, η οποία μπορεί να προκύψει σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση της ιστοσελίδας μας. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για να αντικατασταθεί άμεσα το προβληματικό προϊόν ή να επιστραφεί το χρηματικό ποσό (δείτε την Πολιτική Επιστροφών). Τέλος δεν δεσμευόμαστε για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε άμεσα τους χρήστες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

5. Ευθύνη χρηστών

Aπαγορεύονται ρητά στους χρήστες τα παρακάτω:

- Η παροχή ψευδών ή ανακριβών προσωπικών στοιχείων ή η μίμηση φυσικού ή νομικού προσώπου

- Η διανομή περιεχομένου με παράνομο, χυδαίο, υβριστικό, πορνογραφικό, συκοφαντικό, απειλητικό, ενοχλητικό ή επιβλαβές υλικό για ανήλικους ή με φυλετική, εθνική ή σεξιστική διάκριση

- Η παραβίαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της ιστοσελίδας και τρίτων όπως και των εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών, σημάτων απορρήτου ή διακρίσεων

- Η περίληψη οποιουδήποτε ιού, επιβλαβούς λογισμικού, κώδικα (malware), pop-up αυτόκλητης διαφήμισης ή άλλου διαφημιστικού υλικού, spam μαζική αλληλογραφία και άλλων συναφών ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά, προσωρινή ή μόνιμη βλάβη ή δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό hardware ή software του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και στα αρχεία ή καθυστέρηση, διακοπή ή παρεμβολή στη λειτουργία του διακομιστή ή οποιουδήποτε επικοινωνιακού δικτύου που σχετίζεται με τη λειτουργία της σελίδας.

6. Συναλλαγές

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που έχει οριστεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις & συναλλαγές.
Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ.

7. Πολιτική επιστροφών

Για να ενημερωθείτε για την πολιτική επιστροφών πατήστε εδώ.